U organizaciji Caritasa Austrije održan je online sastanak direktora nacionalnih i biskupijskih Caritasa iz regiona, koji učestvuju u realizaciji projekta YourJob i menadžmenta projekta. Pored direktora, susretu su prisustvovali koordinatori projekta, kao i članovi YourJob tima Caritasa Austrije. Susret je imao za cilj predstavjanje dosadašnjih rezultata projekta, razmenu iskustava i planiranje budućih aktivnosti.

U okviru regionalnog projekta YourJob, 14 savetnica za mlade svakodnevno pruža usluge karijernog savetovanja i vođenja, a tokom dosadašnjeg perioda realizacije projekta, ove usluge su koristile 2323 mlade osobe. Održano je 597 obuka za sticanje potrebnih veština ili stručno usavršavanje, na kojima je učestvovalo 1185 mladih ljudi. Pripravnički program omogućio je da ukupno 295 mladih ljudi obavlja 3-6 meseci pla’enog praktičnog rada kod poslodavca, uz praćenje više od 200 mentora. U okviru projekta, u region je 156 mladih osoba dobilo zaposlenje, najčešće nakon završenog pripravničkog programa, odnosno stručne prakse. Za mlade koji su se opredelili za preduzetništvo, organizovano je 7 kampova na kojima je 137 učesnika sticalno znanje potrebno za pokretanje i vođenje sopstvenog biznisa. Za najuspešnije polaznike i najperspektivnije ideje, dodeljena su 32 granta za pokretanje privatnog biznisa.

Predstavljanje rezultata projekta postignutih u Srbiji

Direktori Caritasa iskazali su zadovoljstvo predstavljenim rezultatima, naglašavajući kako projekat YourJob donosi vidnu pozitivnu promenu u životima mladih u sredinama u kojima se realizuje. Prema njihovim rečima, ovaj Caritasov projekat vratio je nadu mladima da mogu da pronađu posao i ostanu da žive u svojim rodnim mestima.

Caritas nastavlja sa zalaganjem i naporima za osnaživanje mladih i unapređenje njihovog položaja u društvu.