Dobra komunikacija jedan je od preduslova da se ostvari uspeh u poslovanju, jer će dobro uspostavljenim sistemom komuniciranja potrebne informacije blagovremeno biti saopštene odgovarajućim osobama.

Iz tog razloga u utorak 11. decembra 2018. godine, u prostorijama Caritasa Aleksinac, organizovana je radionica „Komunikacijske veštine i veštine prodaje“, autora i predavača Mančev Bobana iz Niša. Kroz ovu interaktvnu radionicu, učesnici projekta “Inkubator za mlade”, imali su priliku da se upoznaju sa veštinama komuniciranja, koje su danas neophodne radi ostvarenja uspeha u poslovnom svetu.