U Beogradu je 1. i 2. juna održana uvodna radionica (learning workshop) u okviru regionalnog projekta ACTIVE (Accessible Communication Toward Inclusion of Vulnerable and Excluded persons on Western Balkans) Cilj radionice bio je bliže upoznavanje učesnika/ca sa konceptom pristupačne komunikacije i evropskih standarda za izradu lako razumljivih (easy to read) informacija, primerima dobre prakse, kao i detaljno planiranje projektnih aktivnosti.

Na ovoj interaktivnoj, dinamičnoj i zanimljivoj radionici, učestvovalo je 23 predstavnika/ca Caritasa Austrije, Caritasa Albanije, Caritasa Crne Gore, Caritasa Kosova, Caritasa Bosne i Hercegovine i Caritasa Srbije. Radionicu su vodili Sigried Spindlbeck i Lukas Steinwendtner iz Caritasa Austrije i regionalna koordinatorka projekta, Jelena Ankić iz Caritasa Srbije.

 
Cilj projekta je osnaživanje i integracija ranjivih i osetljivih grupa i osoba u nepovoljnom položaju u zemljama u kojima se projekat realizuje. Predviđeno je da projekat traje dve godine, a finansijski je podržan od strane Renovabisa i Caritasa Austrije.