Caritas Evrope objavio je priručnik za institucionalno zagovaranje “Partnerstvo sa javnim vlastima”. Cilj ove publikacije je pružanje podrške članicama Caritasove mreže u stvaranju što povoljnijeg okruženja za sprovođenje efikasnih akcija unapređenja položaja ljudi u potrebi. Institucionalno zagovaranje podrazumeva stratešku saradnju sa vlastima na svim nivoima, kao i drugim zainteresovanim stranama, kako bi se u što većoj meri uticalo na političke, zakonodavne i ekonomske procese. Cilj je da se organizacije Caritasa dovedu u poziciju da predlažu održiva rešenja za probleme sa kojima se suočavaju ljudi u potrebi.

Priručnik je obogaćen primerima dobre prakse, a u velikoj meri se poziva i na iskustva Caritasa Srbije. Priručnik na engleskom jeziku možete preuzeti OVDE