U 90. godini života, 66. redovništva i 59. svećeništva, u utorak 29. marta u Varaždinu, preminuo je fra Amat (Ivan) Lotspeich, član Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda i bivši direktor Caritasa Jugoslavije. Sahrana će biti održana 1. marta u 14:00  na Gradskom groblju u Varaždinu. Sveta misa zadušnica će biti održana nakon sprovoda u franjevačkoj crkvi sv. Ivana Krstitelja u Varaždinu.

Fra Amat je rođen 28. oktobra 1932. u Apatinu od oca Franje i majke Julijane rođ. Gass. Nakon detinjstva i osnovne škole u rodnom mestu, 1954. odlazi u postulaturu u Zagrebu. U novicijat  Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda ušao je 5. avgusta 1956. u Cerniku. Nakon godine novicijata, 6. avgusta 1957. položio je prve redovničke zavete. Studirao je i diplomirao teologiju u Zagrebu. Svečane redovničke zavete položio je 13. novembra 1960. u Zagrebu, a za svećenika je zaređen 2. februara 1964. godine u Zagrebu.

Nakon ređenja, svoju svećeničku službu kao mladomisnik vršio je u Samostanu sv. Mihovila u Subotici, a zatim je bio gvardijan u istom Samostanu od 1969. do 1976. Nakon toga odlazi na Trsat u Rijeku gde je obnašao službu vikara samostana i magistra braće juniora. Zatim je od 1977. do 1978. vršio službu župnog vikara u Virovitici. Potom odlazi kao dušobrižnik Hrvata u Herxheimu i Landau u Njemačkoj gde je proveo pune 24 godine svoga redovničkog i svećeničkog služenja, od 1978. do 2002. Po povratku iz misije dolazi ponovo u Franjevački samostan u Subotici kao ispovednik. U tom periodu, obavljao je i funkciju direktora Caritasa Jugoslavije u kom je ostavio neizbrisiv trag. 2005. godine je dobio premeštaj u samostan u Samoboru gde je obnašao službu vicemagistra postulanata sve do 2014. nakon čega odlazi na oporavak u Varaždin gde je vršio službu ispovednika sve do svoje smrti.

Pokoj večni daruj mu Gospodine!