U danima za nama, delegacija Caritasa Srbije predvođena dIrektorom, vlč. Ivicom Damjanovićem i koordinatorkom projekta SOCIETIES 2, gospođom Jelenom Ankić, posetila je 5 od 9 udruženja čije su inicijative finansijski podržane u okviru ovog projekta. Posteta preostalim udruženjima planirana je za drugu polovinu meseca.

Posetili smo  udruženja “Živimo zajedno”, čija inicijativa – životna i radna zajednica „Oaza Golubinci” ima za cilj razvijanje usluge podrške za samostalni život u zajednici za osobe sa invaliditetom. Fokus inicijative je usmeren na socijalnu inkluziju i deinstitucionalizaciju osoba sa invaliditetom. Razvijanjem ove usluge doprinosi se razvoju novog oblika zaštite i razvoju celokupnog sistema, a primena ove usluge doprineće i poboljšavalju kapaciteta i stručnost organizacija civilnog društva.

Predstavnici uduženja “Okular” iz Ćićevca predstavili su napredak njihove inicijative  “Inkuzivni klub za mlade” čiji je cilj unapređenje socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom i/ili mentalnim teškoćama, podrška porodicama i prevencija institucionalizacije na teritoriji opštine Ćićevac. U okviru projekta, planirano je i sprovođenje kampanje javnog zagovaranja usmerene ka lokalnim vlastima radi obezbeđivanja održivosti ove socijalne usluge.

U Babušnici su nas dočekale uvek gostoljubive dame iz „Lužničkih rukotvorina – Ž.E.C.“ koje su nas uputile u tok realizacije projekta “Da budemo vidljive” čiji je cilj ekonomsko osnaživanje žena sa invaliditetom iz ruralnih mesnih zajednica opštine Babušnica, koje uglavnom imaju nizak stepen ili nemaju nikakve kvalifikacije. Ove žene  podižu svoje kapacitete kroz teorijske i praktične edukacije o proizvodnji rasada, kao i kroz povezivanje sa ženama koje se bave organskom proizvodnjom.

 

U beogradskom udruženju “Naša kuća” je predstavljeno radno angažovanje mladih osoba sa invaliditetom u ručnoj proizvodnji papira od recikliranih paklica cigareta, u okviru inicijative  “Proizvodnja papira” čiji je cilj doprinos njihovoj uključenosti u zajednicu, ali i zaštiti životne sredine.

U Beogradskom psihološkom centru smo upoznati sa radom Online savetovališta za roditelje male dece sa razvojnim teškoćama, čiji je rad podržan kroz projekat SOCIETIES 2. Osnovni cilj ovog projekta je obezbeđenje dostupne online usluge savetovanja i konsultacije za roditelje dece mlađeg uzrasta sa smetnjama u razvoju od strane relevantnih profesionalaca u pogledu ranog razvoja.

Caritas Srbije nastavlja sa zalaganjima za socijalnu inkluziju osoba sa invaliditetom i osobasa sa mentalnim smetnjama, kao posebno ranjive i marginalizovane kategorije stanovništva.