U okviru EU projekta SOCIETIES 2 i kampanje u okviru projekta pod nazivom Svako može da pukne, u subotu, 17. 7. 2021. godine, u prostoru Miljenko Dereta na Dorćolu, održan je sastanak organizacija civilnog društva koje se bave temom mentalnog zdravlja, sa ciljem daljeg umrežavanja i osnivanjem Pokreta za mentalno zdravlje.

Cilj formiranja Pokreta za mentalno zdravlje usmeren je na:
– Afirmaciju mentalnog zdravlja,
– Unapređenje položaja osoba sa mentalnim smetnjama
– Podizanje svesti javnosti o značaju očuvanja mentalnog zdravlja, kao i rušenje stigme,
– Uticaj na nadležne institucije da otpočnu sa primenom Programa o zaštiti mentalnog zdravlja u Republici Srbiji (2019-2026).

Pozivamo sve organizacije, inicijative, zainteresovane profesionalce, građane i građanke koji prepoznaju značaj zajedničkog delovanja u oblasti unapređenja mentalnog zdravlja, da se pridruže Pokretu popunjavanjem PRISTUPNICE
Pristupanjem Pokretu, doprinećete mogućnosti da se zajedničkim snagama izborimo za promene u oblasti mentalnog zdravlja, da zajednički nastupamo pred donosiocima odluka, organizujemo informativne kampanje i budemo vidljiviji u javnosti.

“Duboko verujemo da umrežavanjem srodnih organizacija i udruženja možemo značajno doprineti ostvarenju onoga što je svima nama zajednički cilj – jačanje postojećih sistema institucionalne i vaninstituciolnalne podrške, detabuizacija teme mentalnog zdravlja i naravno, edukacija, edukacija i edukacija na svim nivoima – znanjem se ruše predrasude i stereotipi, znanjem se ruši stigma”, napisala je gospođa Anne Marie Alves – Ćurčić, na Instagram profilu Inicijative Za tebe “Važno je”, koja se pridružila Pokretu.

Nakon sastanka organizovan je javni događaj, na kom su bile organizovane prodajne izložbe korisnika psihijatrijskih usluga, prezentacija aplikacije Krug zdravlja, art radionice, psihološka antistres radionica, slow dating sa korisnicima, smeh joga…

Caritas Srbije nastavjla da se zalaže za unapređenje mentalnog zdravlja. Pridružite nam se, pristupite pokretu!