Caritas Srbije i kompanija OMV nastavljaju sa saradnjom na Projektu integracije tinejdžera iz socijalno ugroženih porodica, koji zajedno realizuju od 2016. godine. U petak 9.jula potpisan je ugovor sa devojkom koja je dobila priliku da, paralelno sa školovanjem radi skraćeno radno vreme (20 sati nedeljno) na OMV-ovoj benziskoj stanici u Jagodini.

S obzirom na to da ova devojka  svoj angažman počinje tokom letnjeg raspusta, smatramo da će joj to veoma značiti da pre početka školske godine usvoji nova znaja i veštine, kako bi lakše uskladila svoje školske obaveze od septembra zajedno sa radnim angažmanom na OMV pumpi. U okviru ovog projekta radni angažman svakog tinejdžera traje 10 meseci. Potpisivanju ugovora prisustvovali su predstavnici kompanije OMV, Caritasa Srbije i Caritasa Aleksinac.

Cilj projekta jeste ekonomsko osnaživanje i pružanje podrške tinejdžerima koji dolaze iz socijalno ugroženih porodica da završe školovanje, da se profesionalno i socijalno što bolje integrišu u društvo i pripreme za samostalni život. Ideja je da radno vreme bude prilagođeno njihovom školovanju i da ga ni na koji način ne ugrožava.
Tokom trajanja projekta, rad i napredak kandidata prate pedagoški mentor iz Caritasa, kao i supervizori na benzinskoj stanici.

Caritas Srbije nastavlja sa pružanjem pomoći svim ljudima u potebi, kao i zalaganjem za
unapređenje položaja svih ranjivih kategorija stanovništva.