U saradnji sa Skupštinom opštine Bač, Caritas Apostolskog Egzarhata organizovao je 25. oktobra 2019. godine okrugli sto ,,Smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa” u MZ Bođani.

Predsednik opštine Bač, gospodin Borislav Antonić i predsednik MZ Bođani gospodin Ivica Dumendžić, izrazili su zadovoljstvo na ukazanoj prilici da sarađuju sa Caritasom na projektu koji je od značaja za čitavu zajednicu. Nakon pozdravnih reči, usledilo je predstavljanje Caritasovih aktivnosti koje su do sada realizovane u cilju smanjivanja rizika od elementarnnih nepogoda u opštini Bač.

Učesnici na okruglom stolu su bili predstavnik opštinske uprave, odeljenja za vanredne situacije, direktorka škole, predsednik DVD Bođani, kao i predstavnici udruženja i organizacija iz Bođana koji su tokom diskusije izneli svoja iskustva i probleme sa kojima se suočavaju, vezane za elementarne nepogode koje su zastupljene na teritoriji njihove mesne zajednice, kao i najrizičnije zone teritorije tokom obilnih padavina, jer jedan od največih problema u ovoj MZ je odvođenje atmosferskih voda iz naselja i jako puno kuća je ugroženo usled velikih padavina.