U saradnji sa Skupštinom opštine Bač Caritas Apostolskog Egzarhata organizovao je 26. marta 2019. godine okrugli sto na temu ,,Smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa”.

 Na početku skupa predsednik opštine Bač gospodin Borislav Antonić izrazio je zadovoljstvo na ukazanoj prilici da sarađuje sa Caritasom na projektu koji je od značaja za zajednicu. Nakon toga usledilo je predstavljanje Caritasovih aktivnosti koje su do sada realizovane u cilju smanjivanja rizika, kao i aktivnosti koje će se sprovoditi u narednom periodu na teritoriji opštine Bač. Tokom diskusije predstavnici opštinskih uprava, odeljenja za vanredne situacije i zaštitu životne sredine, za školstvo i obrazovanje, javnog komunalnog preduzeća, kao i predstavnici predškolske ustanove, centra za socijalni rad, Crvenog krsta, dobrovoljnih vatrogasnih društava, profesionalne vatrogasne jedinice i predsednici mesnih zajednica, izneli su svoja iskustva i probleme na koje nailaze, vezane za elementarne nepogode koje su zastupljene na teritoriji opštine Bač, kao i najrizičnije zone teritorije.