U sarajevskom hotelu „Hollywood“ održana je završna konferencija kojom je zatvoren projekat „Youth United!“. Ovaj projekat imao je za cilj osnaživanje kapaciteta organizacija koje rade sa mladima, a implementirali su ga Caritas Srbije, Caritas Slovenije i Caritas Bosne i Hercegovine, kroz program „Erasmus +“.

Zatvaranju projekta prisustvovali su mladi predstavnici partnerskih organizacija koje rade sa mladima u Bosni i Hercegovini, Sloveniji i Srbiji. U Srbiji to su Centar za razvoj karijere Filozofskog fakulteta u Beogradu, Unija studenata socijalnog rada u Beogradu, Društvo hrvatske mladeži Zemun, KUM – Kucursko udruženje mladih i RSU – Romsko studentsko udruženje Niš.

Tokom programa mladi su predstavili organizacije iz kojih dolaze, razmenjivali iskustva u radu sa vršnjacima i prevazilaženju različitih problema sa kojima se susreću.

Još za vreme trajanja projekta, mnogi mladi su pokazali različite talente, te su i ovaj događaj uveličali i ulepšali zajedničkim muzičkim nastupom.  Premijerno je prikazan i dokumentarni film „Ujedinjeni mladi“ koji je snimljen u okviru aktivnosti na projektu.

Erasmus+ program pruža priliku svim organizacijama i mladim ljudima da se razvijaju, uče, postanu kompetentniji na tržištu rada, putuju i još mnogo toga. Mi kao Caritas želimo pružiti bolju budućnost mladim ljudima, osnažiti ih i podstaći na transnacionalnu i multietničku saradnju i međureligijski dijalog“, izjavila je koordinatorka projekta, gospođa Jelena Marković, koja je nakon predstavljanja projektnih rezultata zatvorila projekat „Youth United!“.