U okviru projekta BE READy, 22. maja 2023. godine u Vrbasu su održane javno pokazna vežba evakuacije i spasavanja ljudi iz vozila nakon saobraćajne nesreće i pokazna vežba koja je imala za cilj da edukuje decu i odrasle kako treba da se ponaša u slučaju požara. U vežbi je učestvovao veliki broj odraslih građana i dece, učenika OŠ “Petar Petrović Njegoš”. CIlj pokazne vežbe, kao i čitavog projekta, jeste edukovanje i podizanje kapaciteta građana i lokalnih zajednica u cilju smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa.

Pokazne vežbe su realizovali Caritas  Dekanata Novi Sad i Caritas Apostolskog Egzarhata uz podršku Opštine Vrbas, Turističke ganizacije Vrbas, opštinskog Vatrogasnog saveza Vrbas i nekoliko lokalnih dobrovoljno – vatrogasnih društava. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa vatrogasnom opremom i pravilnim tehnikama za gašenje požara i da nauče kako treba, a kako se ne sme ponašati u slučaju nastanka vatrene stihije.

Prisutnima su se obratili zamenica predsednika opštine Vrbas, Tijana Aleksić, načelnica opštinske uprave, Ivana Krezović, koordinator za lokalni ekonomski razvoj, Stevan Samočeta i direktorka škole, gospođa Slavica Gvozdenović. Koordinatori Caritasa na projektu su ukratko predstavili aktivnosti i ciljeve Caritasovog programa Smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa.

Caritas je aktivno uključen u smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa još od majskih poplava 2014. godine. Posvećenost i napor u pružanju podrške lokalnoj zajednici su od suštinskog značaja za povećanje svesti o rizicima i zaštiti života i imovine u slučaju prirodnih nepogoda.

Projekt Be Ready i održane radionice predstavljaju korak napred ka razvijanju svesti o prirodnim katastrofama među mladim generacijama, kao i u osnaživanju njihovih veština i znanja za adekvatno reagovanje u kriznim situacijama. Caritas je ostvario značajne rezultate u ostvarivanju ovih ciljeva, pružajući vredan doprinos bezbednosti i dobrobiti lokalne zajednice.