Učenici nižih razreda Osnovne škole Vuk Karađžić iz Srbobrana imali su priliku da pohađaju radionice na temu Smanjivanje rizika od elementarnih nepogoda i upoznaju se sa osnovnim pojmovima i informacijama o prirodnim katastrofama,  kao i neophodnim merama samozaštite u slućaju njihovog nastanka. Sva deca su dobila po set Caritasovih edukativnih bojanki – Poplave, Požar, Oluje i Zemljotres.

Trening na istu temu pohađale su i učiteljice zaposlene u ovoj školi, a treningu je prisustvovala i direktorka škole, gospođa Ružica Milić. Učesnice su imale prilku da se upoznaju sa dosadašnjim radom Caritasa na polju Smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa (DRR) i steknu nova znanja i veštine iz ove oblasti.

Trening i radionice su održani u okviru projekta BE READy, a u organizaciji Caritasa Apostolskog Egzarhata.

Caritas Srbije je tokom prethodnih godina inforimisao i edukovao blizu 14.000 dece i odraslih građana. Verujemo da su hiljade sati održanih radionica, seminara i treninga i desetine realizovanih vežbi barem malo doprineli podizanju svesti i promeni odnosa ljudi prema prirodi, a samim tim i smanjenju zagađenosti i globalnog zagrevanja, obnovi degradiranih i zagađenih delova životne sredine i smanjivanju rizika od prirodnih katastrofa.