U okviru regionalnog projekta SOCIETIES 2, koji realizuje Caritas Srbije, a finansira Evropska unija, u Beogradu je 27.10. 2022. godine održana Regionalna konferencija Civilni sektor u zaštiti mentalnog zdravlja. Učesnici konferencije bili su predstavnici bezmalo 40 relevantnih institucija i organizacija iz Srbije i regiona, koje se bave temom mentalnog zdravlja.

Na samom početku, u ime Caritasa Srbije, prisutne su pozdravili direktor, o. Mihai Gherghel i regionalna koordinatorka projekta SOCIETIES, Jelena Ankić, a pročitana je i poruka predsednika Caritasa Srbije, beogradskog nadbiskupa i mitropolita, mons. Stanislava Hočevara, koji je bio sprečen da prisustvuje.

Nakon uvodnih pozdrava, učesnici konferencije su imali priliku da predstave stanje mentalnog zdravlja i sistema njegove zaštite u sredinama iz kojih dolaze, kao i da prodiskutuju o nivou uključenosti i ulozi civilnog sektora u prevenciji mentalnog zdravlja i unapređenju položaja osoba sa mentalnim smetnjama. Jedan od ključnih zaključaka bio je da se mentalno zdravlje nikako ne sme posmatrati samo iz ugla zdravlja, već i iz ugla socijalnih pitanja i pitanja ljudskih prava. O tome je više govorila Nataša Tanjević, zamenica zaštitnika građana. O ulozi civilnog sektora i korisničkog pokreta u reformi sistema zaštite mentalnog zdravlja u Italiji govorio je prof. dr Paolo Sera, dugogodišnji saradnik Caritasa, koji veoma dobro poznaje situaciju kako u Italiji, tako i na Balkanu. Direktor Caritasa Srbije je dr Seri ovom prilikom uručio zahvalnicu za svu pomoć koju je ovaj eminentni stručnjak tokom prethodnih decenija pružio našoj organizaciji u zalaganjima za reformu sistema zaštite mentalnog zdravlja.

U prvom delu programa predstavljeni su i rezultati najnovijih istraživanja u Srbiji. Irena Stojadinović, predstavica PIN-a (Mreže za psihosocijalne inovacije) prezentovala je istraživanje “Mentalno zdravlje u Srbiji”, koje je ova organizacija sprovela, ali se dotakla i istraživanja Cov2Soul, koje je sproveo Institut za mentalno zdravlje. Rezultati ovih istraživanja kažu da se svaka treća osoba u Srbiji može smatrati psihološki ugroženom (PIN, 2022), a kod svakog šestog stanovnika Srbije (15,2%) prisutne su smetnje koje zaslužuju pažnju psihijatra u tom trenutku (Cov2Soul, 2021).

Zvjezdana Stjepanović, predstavnica IPD-a predstavila je model saradnje u oblasti mentalnog zdravlja u zajednici i uputila prisutne kako ovaj model funkcioniše u Bosni i Hercegovini.

 U Drugom delu programa priređena je panel diskusija na temu Uloga civilnog sektora u zaštiti mentalnog zdravlja. Panelisti su bili Martina Markolović iz Akcije za ljudska prava (Crna Gora), Mina Aleksic iz udruženja Prostor u ime Pokreta za mentalno zdravlje (Srbija), Edin Hodžić iz udruženja Most (BiH), Enron Seiti iz organizacije Help the life  (Albanija) i Orhan Miftari, predstavnik Caritasa Kosovo.

 

Nakon panela, usledio je rad u grupama gde su svi učesnici mogli da prodiskutuju predstave ulogu, snagu, uticaj, rad… civilnog sektora u oblasti zaštite mentalnog zdravlja u sredinama iz kojih dolaze, kao i izazove sa kojima se organizacije civilnog društva suočavaju u realizaciji svojih aktivnosti.

Kao ključni problemi i izazovi u skoro svim grupama prepoznati su finansiranje, stigma, nepoverenje institucija u civilni sektor, preopterećenost kadrova, manjak organizacija koje se bave ovom temom i slaba povezanost ovih organizacija.

Nakon sumiranja rezultata, učesnici su se rastali u veri i nadi da će se situacija postpeno pobolšavati zahvaljujući budućim umrežavanjima i unapređivanju saradnje svih učesnika. Konferencija je ocenjena kao veoma značajna, budući da je ovo bila jedinstvena prilika da se organizacije koje se bave temom metalnog zdravlja iz čitavog regiona susretnu i razmene iskustva.

Caritas Srbije nastavlja sa radom na promociji mentalnog zdravlja i unapređenju položaja osoba sa mentalnim smetnjama, pre svega sa zalaganjima za reformu sistema zaštite mentalnog zdravlja i razvoj usluga u zajednici.