U periodu od 8. do 16. juna, održan je online trening za trenere u okviru projekta ABC EUAV. Tema ovog treninga bila je menadžment u volonterizmu. Trening je organizovao Caritas Austrije, a učestvovalo je 25 – oro polaznika iz Caritasa Srbije i 8 partnerskih Caritasa iz Evrope. Kroz niz predavanja i interaktivnih radionica, učesnici su stekli znanja i veštine iz sledećih oblasti:

  • Prezentovanje i kreiranje treninga i predavanja u obvlasti volonterizma
  • Tehnike komunikacije
  • Metode animiranja i motivisanja volontera
  • Jasnije definisanje ciljeva treninga
  • Upoznavanje sa pravnim okvirima
  • Priprepranje materijala za rad

Predstavnici Caritasa Srbije su novostečena znanja ocenili kao izuzetno korisna, te će ih u budućnosti prenositi i deliti i sa drugim Caritasima u Srbiji, kako bi i oni unapredili svoj rad sa volonterima.