U okviru projekta Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategije pripravnosti – PREPS, 13. 04.2022. godine, u Skupštinskoj sali Grada Čačka, održana je obuka na kojoj je učestvovalo tridesetak poverenika, zamenika poverenika i članova radne grupe za smanjenje rizika od katastrofa sa teritorije ovog grada. Teme obuke bile su:

  • civilna zaštita i zadaci poverenika i zamenika poverenika
  • upoznavanje sa novim pravilnikom i zakonima o civilnoj zaštiti
  • smanjenje rizika od prirodnih katastrofa
  • upravljanje vanrednim situacijama
  • ponašanje u kriznim situacijama
  • ponašanje građana u vanrednim situacijama

Trening je predvodio gospodin Bratislav Zečević, načelnik Štaba za vanredne situacije Grada Čačka. Učesnici su pokazali veliku zainteresovanost za date teme i aktivno su učestvovali u radu.

         

Čačak je jedan od osam gradova i opština u Srbiji u kojima se ovaj projekat realizuje, budući da je pepoznat kao lokalitet sa visokim rizikom od prirodnih katastrofa.Cilj projekta je jačanje kapaciteta i pripravnosti lokalnih zajednica za slučaj nastanka prirodnih katastrofa. Projekat se realizuje u 14 opština u Srbiji i BiH u kojima postoji povišeni rizik od nastajanja prirodnih katastrofa, a koje nemaju dovoljno razvijene kapacitete smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa. Projekat finansira Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID), implementacioni partner je CRS (Catholic Relief Services), a u Srbiji projekat realizuju Caritas Srbije i Čovekoljublje.

Projektne aktivnosti su omogućene zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda kroz Agenciju SAD za međunarodni razvoj (USAID). Ovaj sadržaj je odgovornost Caritasa Srbije i ne odražava stavove USAID-a, kao ni SAD-a.