U Pastoralnom centru  PAPA IVAN DOBRI je 21. i 22. novembra održan trening pod nazivom Javno zagovaranje u zajednici. Cilj treninga je upoznavanje učesnika sa pojmom javnog zagovaranja, ključnim koracima u planiranju javnog zagovaranja i izradom plana za javno zagovaranje. Seminar je održan u okviru projekta TakeCare, a učestvovali su članovi projektnog tima iz Caritasa Srbije, Caritasa Beograd i Caritasa Subotica. U uvodnom predavanju, pitem video linka su se uključile i kolege iz Caritasa Šabac i Caritasa Makedonije. Obuku je vodila gospođa Snežana Stojanović, trener sa dugogodišnjim iskustvom. Kao rezultat (follow-up) seminara biće izrađeni detaljni planovi zagovaranja Caritasa Beograd i Caritasa Subotica vezano za službe Pomoći u kući, a kroz realizaciju planova će se doprineti održivosti ovih službi i poboljšanju kvaliteta života starijih osoba i osoba sa invaliditetom u Beogradu i Subotici.