U okviru projekta “CreDenCE”, Caritas Srbije organizovao je dvodnevnu obuku “Znanja i veštine u pristupu korisnicima sa mentalnim smetnjama u sistemu socijalne zaštite”, koja je održana u Centru za socijalni rad grada Novog Sada, 24. i 25. juna 2019. godine. Obuka je akreditovana u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu, a kreirao je i vodio tim trenerica sa ogromnim iskustvom, koji čine:

  • Prof. dr Saveta Draganić Gajić, psihijatar,
  • Desanka Nagulić, klinički psiholog, specijalista medicinske psiholigije i
  • Snežana Stojanović, diplomirani socijalni radnik.

Obuku je pohađalo 17 polaznika, predstavnika Caritasovih dnevnih centara za osobe sa mentalnim smetnjama i intelektualnim teškoćama “Sveti Rok” iz Bečeja i “Sveta Tereza” iz Sremske Mitrovice, Caritasovog Dnevnog boravka za osobe sa mentalnim smetnjama i intelektualnim teškoćama “Sveti Jovan” iz Bogatića, kao i Centara za socijalni rad grada Novog Sada i Kanjiže.

          

Seminar je održan sa ciljem da se usvoje znanja i veštine koje će omogućiti pružanje kvalitetnijih usluga korisnicima sa mentalnim poremećajem u sistemu socijalne zaštite. Polaznici su imali prilike da se upoznaju sa temama koje se odnose na klasifikovanje, definisanje i osobenosti psihijatrijskih poremećaja u celini, sa posebnim osvrtom na karakteristike psihotičnih poremećaja, poremećaja raspoloženja i poremećaja ličnosti.

Posebnu celinu obuke predstavlja sagledavanje psihosocijalnih potreba korisnika sa mentalnim poremećajem, a polaznici su dobili smernice za razvijanje komunikacije sa korisnicima u praksi.

Predavači i polaznici su razmenjivali iskustva i razgovarali o brojnim temama, kao što su mentalno zdravlje, funkcionisanje i prilagođavanje  osoba sa mentalnim poremećajem, kvalitet života osoba sa mentalnim poremećajem, psihijatrija u zajednici, destigmatizacija, međusektorska saradnja aktera u pristupu  i prevenciji mentalnih poremećaja.