U okviru projekta SOCIETIES, 7. i 8. juna u Beogradu je održan dvodnevni seminar Strateška orijentacija i planiranje za OCD, koji su vodili iskusni treneri Snežana Stojanović i Tanja Bjelanović. Obuka je organiizovana za predstavnike organizacija koje pružaju podršku osobama sa invaliditetom i osobama sa mentalnim smetnjama. Učestvovali su predstavnici 10 organizacija iz 7 gradova: Beograda, Čačka, Ivanjice, Zaječara, Babušnice, Pirota i Subotice.

       

Predavači su učesnike obučili kako da definišu osnovne elemente strategije organizacije: misija, vrednosti, oblasti i ciljevi rada. Poseban deo seminara odnosio se na kreiranje operativnih jednogodišnjih planova za rad odrganizacija. Nakon završenog seminara, učesnicima će biti pružena konsultantska podrška u trajanju od tri meseca kako bi detaljno razradili planove rada.