Caritas Srbije je kao član Mreže za borbu protiv beskućništva drugu godinu za redom učestvovao u organizaciji uličnog događaja povodom Međunarodnog dana borbe protiv beskućništva pod nazivom „Niko bez hrane, niko bez krova, niko bez podrške“, 10. oktobra od 17h ispred Terazijske česme, koji je bio propraćen i kampanjom na društvenim mrežama. Cilj je bio da se skrene pažnja kako javnosti tako i nadležnih institucija na probleme sa kojima se osobe u situaciji beskućništva svakodnevno suočavaju. Tačan broj osoba u situaciji beskućništva nije poznat, jer popis stanovništva registruje samo one koji su u momentu popisa bili na spisku institucija socijalne zaštite. Izvestan broj osoba u situaciji beskućništva pravno je nevidljiv jer ne poseduju lična dokumenta, te posledično nemaju pristup zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti, legalnom zaposlenju, niti mogućnosti da glasaju. O razmerama stambene krize govore poslednji zvanični podaci koje nam pruža Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – cenovna priuštivost stana u Srbiji je sužena na grupu od oko 10% domaćinstava sa najvišim prihodima.

Podsećamo:

  • Neophodno je Prihvatilište za odrasla i stara lica, kao jedinu standardizovanu uslugu smeštaja u Beogradu, učiniti pristupačnijim osobama u situaciji beskućništva.Delatnici Caritasa sa transparentom Beskućništvo nije lični izbor
  • Nužno je ustanove ovakvog tipa i sa dovoljnim kapacitetima otvoriti i u drugim gradovima Srbije.
  • Neophodno je da pravo na besplatni obrok u narodnim kuhinjama bude dostupno svim sugrađanima koji žive na ulicama naših gradova, što trenutno nije slučaj.
  • Važno je uspostaviti dnevne i noćne centre kao standardizovane usluge socijalne zaštite, a ne ad hoc rešenja, koje bi omogućile zadovoljenje osnovnih životnih potreba osoba u situaciji beskućništva.

Niko nije izabrao da bude bez krova nad glavom, a beskućništvo je društveni problem koji se tiče svih nas.