Projekat ELBA – razvoj socijalne ekonomije u jugoistočnoj Evropi, koji uključuje 8 zemalja u regionu, nastavljen je sa implementacijom 01. maja 2019. godine. U prethodnom periodu, projekat se više bazirao na osnivanju novih socijalnih preduzeća, ali je i delom  dodatno podržao postojeća socijalna preduzeća, sve sa ciljem veće afirmacije i podsticaja socijalne ekonomije. U narednom periodu akcenat će biti na praćenju već podržanih inicijativa, njihovoj analizi i unapređenju. Predviđene su i obuke i pojačano zastupanje i zagovaranje na lokalnom nivou.