Prema procenama Svetske zdravstvene organizacije (WHO) i drugih međunarodnih organizacija na svetu živi oko 15% osoba s invaliditetom. U cilju podizanja svesti javnosti i ukazivanja na probleme sa kojima se osobe sa invaliditetom susreću, a posebno u vezi sa nepristupačnošću, Caritas Srbije, zajedno sa partnerima na projektu SOCIETIES 2 sprovodi online kampanju NAS 15% 

Osobe s invaliditetom suočavaju se sa velikim i brojnim izazovima kada je u pitanju pristupačnost. Zbog nepristupačnog okruženja ne mogu samostalno da obavljaju neke od osnovnih aktivnosti poput posete ustanovama kulture ili drugim javnim institucijama, ugostiteljskim objektima, šetnji po parkovima i prirodi, bezbednog prelaska ulice, online kupovine ili plaćanja računa… Naše društvo im je to onemogućilo izgradnjom nepristupačnog okruženja.

U skladu sa članom 9. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih nacija, osobe s invaliditetom imaju pravo pristupa građevinama, putevima, prevoznim sredstvima, otvorenom i zatvorenom prostoru, informacijama, komunikacijama i uslugama, kako u urbanim tako i u ruralnim područjima. Društvo u celini mora da napravi takvo okruženje da sve osobe, bez obzira na invaliditet, u jednakim okolnostima kao i drugi, mogu živeti dostojanstven život.

 

Ova ilustracija nastala je uz finanijsku podršku Evropske unije. Njen sadržaj isključiva je odgovornost partnerskih organizacija uključenih na projekat SOCIETIES 2 i ne odražava nužno stavove Europske unije.