Povodom 10. oktobra, Svetskog dana mentalnog zdravlja, Caritas Srbije sa Građanskim inicijativama kao partnerima na EU projektu SOCIETIES  i Institutom za mentalno zdravlje, sprovodi sada već tradicionalnu i dobro prepoznatljivu kampanju MOŽE DA SE DESI SVAKOME! 

Kampanja ima za cilj da podigne svesti o značaju prevencije i zaštite mentalnog zdravlja i borbe protiv stigmatizacije osoba sa mentalnim smetnjama. Želimo da ukažemo na činjenicu da 450 miliona ljudi u svetu živi sa nekom mentalnom smetnjom, a da čak dve trećine njih nikada ne zatraži pomoć iz stida ili straha od surove reakcije okoline. Ovogodišnja kampanja stavlja poseban akcenat na očuvanje mentalnog zdravlja tokom epidemije koronavirusa, budući da su strah i tenzija opšteprisutni i da su mnogi ljudi izolovani i usamljeni. U tom duhu, u okviru kampanje, kreirani  su edukativni materijali o određenim psihičkim poremećajima, higijeni sna, savetima za decu i odrasle kako da se nose sa usamljenošću i stresom tokom epidemijekoronavirusa…

Osobe sa mentalnim smetnjama često su stigmatizovane, diskriminisane, zanemarene i odbačene iz društva, pa čak i iz kruga najbližih. Za njih se podrugljivo i sa podsmehom kaže da su „odlepile, skrenule, pukle, flipnule…”. Okruženje je takođe sklono da negira postojanje njihove bolesti, pa ove ljude često karakteriše i kao „lenje i bezobrazne osobe koje samo skreću pažnju na sebe”.

Ovom kampanjom želimo da ukažemo na to da su mentalne smetnje prave bolesti, poput svih drugih, kardiovaskularnih ili pulmoloških, i da uz odgovarajući tretman mogu efikasno da se leče, naročito ako se s lečenjem započne na vreme.

Za razliku od ljudi, mentalni poremećaj ne diskriminiše i ne bira ni pol, ni uzrast, ni zanimanje, ni nivo inteligencije ili obrazovanja… Niko nije imun! Može da se desi svakome!