Odeljenju za pružanje podrške povratnicima po sporazumu o readmisiji u Caritasu Srbije je od 1.1.2023. godine potreban/potrebna

saradnik / saradnica (40 % radnog vremena)

Opis poslova:

 • rad sa korsinicima (terenski rad, praćenje do institucija, psiho-socijalna podrška)
 • održavanje kontakta sa korisnicima i praćenja njihove reintegracije (lično ili putem telefona)
 • kontakti sa donatorima i savetnicima u inostranstvu
 • rad u timu
 • mesto rada: Beograd

Profil:

 • završen fakultet ili student/studentkinja završne godine socijalnog rada, specijalne pedagogije, prava ili drugog fakulteta humanističkog smera
 • odlično znanje engleskog jezika i poželjno znanje nemačkog ili romskog jezika (prednost imaju kandidati koji imaju odlično znanje nemačkog ili romskog jezika)
 • poželjno iskustvo u radu u ustanovama socijalne zaštite ili u organizacijama civilnog društva
 • entuzijazam i spremnost za sticanjem novih znanja i veština
 • vozačka dozvola B kategorije – aktivni vozač
 • rad u MS Office paketu

Datum objavljivanja oglasa: 14.12.2022

Prijave slati na E-Mail: return-info@caritas.rs najkasnije do 26.12.2022. godine.