Početkom marta udruženje ,,Na pola puta“ iz Pančeva započelo je realizaciju projekta pod nazivom ,,Kompetencijama do kvaliteta života“ . Za osobe sa intelektualnim teškoćama, u okviru ovog projekta do kraja godine će biti organizovane:

1. Praktične i radno-okupacione radionice
2.Radionice socijalnih kompetencija i samozastupanja

Cilj ovih radionica je unapređenje kvaliteta života osoba sa intelektualnim teškoćama, razvijanje socijalnih i praktičnih veština, kreativnosti, usvajanje radnih navika, samopoštovanja, upoznavanje se sa pravima i načinom njihovog ostvarivanja kao i kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Cilj je da se lokalna zajednica senzibiliše za potrebe osoba sa intelektualnim teškoćama.

Zainteresovani za učešće u radionicama mogu da se jave na 013/341-726 ili na mejl contact@napolaputa.org

Ovaj projekat realizuje se u okviru regionalnog projekta ,,SOCIIETIES 2“ koji finansira EU, a koji u Srbiji realizuju Caritas Srbije i Građanske inicijative ciljem unapređenja socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom i/ili mentalnim teškoćama, pružanja podrške porodicama i prevencije institucionalizacije.