U Gradskoj kući u Zrenjaninu, u okviru projekta YourJob, 15. decembra 2021. godine održan je Okrugli sto  Zapošljavanje mladih Roma u Zrenjaninu. Pored mladih Roma i Romkinja, u debati su učestvovali predstavnici pokrajinskih organa i organa lokalne samouprave, relevantnih institucija i organizacija, predstavnici udruženja Roma, uspešni preduzetnici romske nacionalnosti, kao i zainteresovani građani. Aktivni u raspravi bili su Snežana Vučurević, načelnica Srednjobanatskog okruga, Jelena Jovanović, poslanica u skupštini AP Vojvodina, Olivera Lisica, direktorka Centra za socijalni rad i Nevena Montreso direktorka Centra za pružanje usluga socijalne zaštite Grada Zrenjanina.

„Ovo je možda prvi put da se postignu rezultati na nekom projektu, pa tek onda da se o tome raspravlja“, rekla je Milica Bogdanov, savetnica pri YourJob Inkubatoru za mlade Caritasa Zrenjanin i pojasnila da je već veliki broj mladih pripadnika/ca romske nacionalne manjine uključen u projekat.

O mogućnostima i perspektivama zapošljavanja mladih Roma i Romkinja govorili su: Jelena Jovanović, poslanica u skupštini AP Vojvodina, Zijuš Šaćirović, koordinator za Romska pitanja i Danijel Dan, predsednik udruženja Roma. Panelisti su diskutovali o brojnim izazovima  i socijalnim problemima sa kojima se mladi Romi i Romkinje suočavaju, ali su i istakli da se situacija lagano, ali sigurno popravlja.

 

Gromoglasan aplauz u sali izazvala je Ganimeta Zejnula, pedagoški asistent u Osnovnoj školi “P.P.Njegoš“ koja se za reč javila iz publke i istakla da je srž problema u nedovoljnom obrazovanju Roma. Takođe, navela je i probleme sociokulturološke prirode, a posebno problem ranih brakova i pozvala sve mlade Rome, a posebno Romkinje da što duže ostanu u sistemu obrazovanja. Kao pozitivan primer, Ganimeta je podelila svoju ličnu priču, kao deteta iz tipične višečlane siromašne romske porodice, koje se odvažilo i krenulo putem obrazovanja i izborilo se za svoje mesto pod suncem. Ganimeta je istakla i značaj podrške porodice i naglasila da je veoma značajno da se podiže svest mladih roditelja.

O svojim iskustvima i planovima na tržištu rada govorili su mladi Romi, kojima je predstavljen program dodatnog edukovanja, odnosno pohađanja besplatnih profesionalnih kurseva u okviru projekta YourJob.

Moderatorka na događaju bila je Tanja Todorović, dobitnica granta za pokretanje sopstvenog biznisa u okviru YourJob.

Caritas u Srbiji nastavlja sa osnaživanjem mladih, a naročito sa borbom za unapređenjem svih ranjivih i marginalizovanih grupa.