U MZ Košutnjak, u opštini Čačak, 02. 07.2021. godine održana je procena kapaciteta i ranjivosti ove mesne zajednice na prirodne katastofe. Ovo je samo jedna u nizu aktivnosti realizovanih u Čačku u okviru projekta ,,Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategija pripravnosti – PREPS“. Čačak je jedan od osam gradova i opština u Srbiji u kojima se ovaj projekat realizuje, budući da je pepoznat kao lokalitet sa visokim rizikom od prirodnih katastrofa. Tokom prethodnih meseci, oformljena je radna grupa koju čine predstavnici Cartiasa Srbije, lokalne samouprave na čelu sa gospodinom Bratislavom Zečevićem – načelnikom Štaba za vanredne situacije, kao i predstavnici komunalnih preduzeća, lokalnih institucija i drugih relevantnih organizacija. Nakon što je potpisan Memorandum o saradnji, radna grupa je održala nekoliko radnih sastanaka na kojima je, između ostalog, urađena samoprocena i analiza samoprocene, a održan je i trening za trenere o lokalnom upravljanju rizicima.

  

Cilj projekta je jačanje kapaciteta i pripravnosti lokalnih zajednica za slučaj nastanka prirodnih katastrofa. Projekat se realizuje u 14 opština u Srbiji i BiH u kojima postoji povišeni rizik od nastajanja prirodnih katastrofa, a koje nemaju dovoljno razvijene kapacitete smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa. Projekat finansira Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID), implementacioni partner je CRS (Catholic Relief Services), a u Srbiji projekat realizuju Caritas Srbije i Čovekoljublje.

      

Projektne aktivnosti su omogućene zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda kroz Agenciju SAD za međunarodni razvoj (USAID). Ovaj sadržaj je odgovornost Caritasa Srbije i ne odražava stavove USAID-a, kao ni SAD-a.

This content is made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID). The content is the responsibility Caritas Serbia and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]