U Srbiji je, 2019 godine, u skladu sa Strategijom javnog zdravlja za period od 2018 do 2026 godine donet dokument javnih politika, Program o zaštiti mentalnog zdravlja u Republici Srbiji (za period od 2019 do 2026 godine) i prateći Akcioni plan za sprovođenje Programa ( tokom prve tri godine 2019 2022) u
okviru nadležnosti Ministarstva zdravlja.

Pokret za mentalno zdravlje, osnovan u julu 2021 godine od strane organizacija civilnog društva koje su usmerene na unapređenje zaštite mentalnog zdravlja u Srbiji, u više navrata je upućivao zahtev za informacije od javnog značaja relevantnim državnim telima povodom praćenja i izveštavanja o primeni Akcionog
plana. Na osnovu dobijenih odgovora, stiče se utisak da se praćenje i izveštavanje ne sprovodi ili da ovaj tip informacija nije javno dostupan.

Građanske  inicijative su prepoznale značaj rada Pokreta za mentalno zdravlje i zagovaračkih inicijativa, koje su pokrenute u cilju unapređenje zaštite mentalnog zdravlja u Srbiji, te su podržale Pokret u izradi izveštaja o primeni Akcionog plana za sprovođenje Programa o zaštiti mentalnog zdravlja u Republici Srbiji.

Cilj izveštaja je da pruži prikaz o tome šta je urađeno u pogledu unapređenja zaštite mentalnog zdravlja u Srbiji od 2019 godine do danas, a tokom trajanja Akcionog plana, čije važenje ističe zaključno sa decembrom 2022 godine Izveštaj je zasnovan na informacijama koje su prikupljene od strane organizacija civilnog društva u
komunikaciji sa predstavnicima državnog sektora, te postoji mogućnost da nisu sve informacije o relevantnim postignućima bile dostupne autorima i da nisu uključene u izveštaj.

Izveštaj možete da pročitate NA OVOM LINKU