U duhu solidarnosti i svoje misije, Caritas Srbije se uključio u pružanje podrške zdravstvenom sistemu Republike Srbije u borbi protiv pandemije virusa COVID-19. U prostorijama Caritasa Srbije, KBC-u Zvezdara je 23. novembra uručena donacija u medicinskoj opremi vrednoj preko 27.000 evra. Donacija uključuje pulsne oksimetre, merače pritiska i beskontaktne merače temperature.

Sredstva za kupovinu opreme prikupljena su zahvaljujući organizacijama nemačkih katolika Misereor i Renovabis, kao i nemačkom Saveznom ministarstvu za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a realizacija je sprovedena u koordinacji nemačke kompanije BEGECA Beratung – Beschaffung – Logistik gGmbH, koja se bavi nabavkama za crkvene, humanitarne i socijalne institucije.

Ova donacija je deo šireg programa u okviru kojeg će u Srbiji biti donirane dodatne količine zaštitne opreme i higijenskih sredstava.