Katolička Crkva je 17. novembra proslavila Svetu Elizabetu Ugarsku, zaštitnicu rada sa siromašnim osobama. Od kako je pre dve godine počeo sa radom, dom za siromašne i napuštene osobe u Maradiku nosi ime ove svetice.  Trenutno je u njemu smešteno 7 osoba, a zainteresovanost za boravak u ovom domu raste.

“U domu vlada topla, porodična atmosfera. Svaka osoba ima svoju ulogu i svako na svoj način daje svoj doprinos, bilo da je reč o radu u bašti, odgoju živine, pripremanju zimnice ili uređenju samog doma. Najveće zasluge za funkcionisanje doma treba pripisati župniku Božidaru Lusavecu.  On nastoji da se korisnici doma uključe u sve aktivnosti župe Maradik.  Neke od korisnica doma zadužene su za uređenje, kićenje i druge aktivnosti u crkvi. Takođe, Caritas Srem je potpisao memorandum o saradnji sa centrom za socijalni rad u Inđiji, jer nekoliko korisnica koristi njihovu pomoć. Iz tog razloga Caritas Srem se kroz memorandum o saradnju obvezao osigurati jedan apartman za vanredne potrebe centra”, rekao je gospodin Petar Dujić, koordinator Caritasa Srem.

     

Dom „Sveta Elizabeta“ izgrađen je zahvaljujući sredstvima koja je donirao Caritas Bolzano-Bressanone, koji je partner Caritasa Srem na mnogim projektima.

“Saradnja sa Caritasom Bolzano-Bressanone traje već 20 godina i ovom prilikom, kada slavimo Svetu Elizabetu Ugarsku, želimo da im se zahvalimo, jer su osećali potrebu da sve ovo vreme pomažu jednoj maloj biskupiji na ovim prostorima. Kroz vreme partnerstva, posećivali su nas biskupi, prvo biskup Eger, a onda biskup Ivo Musser, u čije vreme je doneta odluka o izgradnji ovog doma.  Važno je naglasiti da su svi oni biskupi, direktori, koordinatori… doživljavaju Srijemsku biskupiju prijateljskom biskupijom, što se uvek ogleda u toplini naših susreta,” dodao je gospodin Dujić.