Danas je Dan osoba sa Daunovim sindromom, dan kada slavimo različitosti, ukazujemo na brojne probleme sa kojima se osobe sa Daunovim sindromom susreću i šaljemo im poruku da nisu same. Na današnji dan podršku pružamo nošenjem dveju različitih šarenih čarapa kao znak podrške osobama sa Daunovim sindromom.

Globalni trend nošenja različitih šarenih čarapa na današnji dan pokrenula je organizacija Down Syndrome International svojom kampanjom #LotOfSocks (mnogo čarapa) koju je sprovela u cilju povećanja vidljivosti osoba sa Daunovim sindromom i slavljenja različitosti. Mnogim ljudima hromozomi liče na čarape, pa se smatra da je to bila inicijalna inspiracija ove akcije.

Dan osoba sa Daunovim sindromom simbolično se obeležava 21.3. Simbolika je u tome što se kod ljudi sa ovim genetskim poremećajem na 21. paru hromozoma pojavio i 3. hromozom, što je u ogromnoj meri odredilo njihov život. Zbog tog hromozoma viška, ove osobe žive sa brojnim fizičkim i intelektualnim poteškoćama. Zadatak za sve nas je da prihvatimo njihovu različitost i ove drage ljude u što većoj meri uključimo u društvo i pružimo im podršku kako bi što samostalnije i kvalitetnije obavljali životne aktivnosti. Zadatak za sve nas je da im omogućimo da dostojanstveno žive.

Caritas Srbije nastavlja sa zalaganjima za unapređenje položaja, socijalnu inkluziju i deinstitucionalizaciju osoba sa invaliditetom i osoba sa mentalnim smetnjama, kao i podizanjem svesti javnosti o problemima sa kojima se ove osobe susreću.

SOCIJALNA INKLUZIJA NIJE ILUZIJA!