Predstavnice Caritasa Srbije, Jelena Ankić i Jelena Mićović, učestvovale su na društvenim dijalozima “Sve je to normalno” i “Ko je nevidljiv u Srbiji?” o mentalnom zdravlju, beskućnicima i drugim marginalizovanim grupama, koji su 10.12.2022. održani u Narodnoj skupštini povodom obeležavanja Međunarodnog dana ljudskih prava. Događaj je održan pod pokroviteljstvom predsednice Vlade Republike Srbije, Ane Brnabić, a organizovalo ga je  Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u saradnji sa Timom Ujedinjenih nacija i Misijom OEBS-a u Srbiji.

Čast nam je što je naša organizacija prepoznata kao važan društveni faktor u unapređenju zaštite mentalnog zdravlja i položaja marginalizovanih grupa. Nadamo se da će društveni dijalozi zaista doprineti DA NIKO NE BUDE IZOSTAVLJEN.