Poslednjih godina Caritas u Srbiji sve više pažnje poklanja mladima, budući da su mladi prepoznati kao ranjiva kategorija. Prema rečima gospodina Gabora Rica, direktora Caritasa Subotica, od brojnih aktivnosti koje ovaj biskupijski Caritas realizuje u oblasti rada sa mladima, možda je najznačajnija Realizacija vaspitnih naloga.

Gabor Ric, direktor Caritasa Subotica

 

“Kada maloletnik ili mlađi punoletnik napravi prekršaj ili počini neko lakše kriično delo, sudija za prekršaje ili javni tužilac mogu na osnovu mišljenja Centra za socijalni rad da mu izreknu vaspitni nalog, kojim se upućuje na Caritas, gde je obavezan da u određenom vremenskom periodu obavlja društveno korisne aktivnosti. Do sada smo radili sa preko 175 mladih i imamo vrlo pozitivna iskustva. Mnogi od njih su ostali naši volonteri i nakon isteka vaspitnog naloga.

U okviru projekta Integracija tinejdžera iz socijalno ugroženih porodica koji realizujemo u saradnji sa Caritasom Srbije i kompanijom OMV, naše mlade korisnike iz socijalno ugroženih porodica zapošljavamo na benzinskoj stanici gde rade do 20 sati nedeljno, kako bi stekli stekli radne navike i poboljšali finansijski položaj svoje porodice, a da pritom ne ugroze svoje školovanje. Tokom perioda realizacije projekta, ovim mladim ljudima se dodeljuje mentor koji prati njihov napredak”, objasnio je gospodin Ric.

Imamo potpisan memorandum sa Medicinskom školom, čiji su đaci do izbijanja epidemije kod nas obavljali stručnu praksu pružajući uslugu kućne nege starim licima. Iz redova đaka ove škole dobijamo veliki broj volontera, koji nam pomažu u realizaciji raznih aktivnosti. Npr, kada obeležavamo Dan starih iz ove škole dobijemo više desetina volontera”

Organizovali smo i brojne druge edukacije i treninge za mlade, npr. kurseve računarstva, ili obuke o bolestima zavisnosti. Držali smo jedan akreditovan seminar za nastavnike o sprečavanju bolesti zavisnosti, koji im je donosio 8 bodova. Takođe, u okviru programa Smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa, organizujemo brojne obuke i edukacije o prirodnim nepogodama i zaštiti životne sredine za mađarsku decu”, rekao nam je gospodin Gabor Ric.

Caritas nastavlja sa osnaživanjem mladih i drugih ranjivih kategorija.