Delatnici Caritasa Zrenjanin i tokom leta predano rade na ostvarivanju misije Caritasa – pružaju pomoć ljudima u potrebi i brinu o najranjivijima. U razgovoru sa nama, direktor ovog dijecezanskog Caritasa, gospodin Tibor Halmai, pokušao je da u osnovnim crtama predstavi sve aktivnosti koje Caritas realizuje u Zrenjaninskoj biskupiji:

” YourJob projekat, koji je namenjen mladima  od 15 do 30 godina i koji za cilj ima njihovo osnaživanje za izlazak na tržište rada, jedan je od najvećih projekata u realizaciji Caritasa Zrenjanin. Za protekle dve godine, koliko već traje projekat, više od 750 mladih je informisano o mogućnostima učešća u projektnim aktivnostima. U okviru ovog projekta, mladi u Zrenjaninu imaju priliku da obavljaju plaćenu šestomesečnu stručnu praksu, da besplatno pohađaju razne stručne kurseve i obuke, ali maju i mogućnost da dobiju i finansijsku podršku za pokretanje sopstvenog biznisa.

Kućna nega je projekat koji već 18 godina se realizuje u Caritas-u Zrenjanin. Trenutno je oko 120 korisnika usluge kućne nege, koju realizuje 5 medicinskih sestara i 3 volontera na području opštine Zrenjanin. Ova usluga je namenjena starim i nemoćnim sugrađanima u vidu osnovne medicinske nege.

Dodatna usluga namenjena našim najstarijim sugrađanima jeste SOS pomoć u kući u urgentnim situacijama i to kroz 24-časovno dežurstvo. Ova usluga se realizuje već 5 godina i 40 korisnika ima predajni aparat instaliran u svom domaćinstvu sa tasterom u vidu priveska koji nose oko vrata, kako bi u kriznim situacijama mogli da upute signal za pomoć našoj dežurnoj medicinskoj sestri.

Kontinuirana podrška migrantima se realizuje već 6 godina u prihvatnom centru Kikinda i to obezbeđivanjem sredstava za ličnu higijenu i higijenu prihvatnog centra. U okviru prihvatnog centra je vešeraj sa industrijskim velikim mašinama za pranje veša za trenutno 840 korisnika.

DRR (Smanjinvanje rizika od prirodnih katastrofa) je projekat koji se realizuje već sedmu godinu u Caritasu Zrenjanin u saradnji sa mesnim zajednicama i školama. Do sada su uključene ukupno 22 mesne zajednice i 18 škola. Od prošle godine se aktivnosti realizuju i na mađarskom jeziku.

Pružanje materijalne pomoći socijalno ugroženom stanovništvu u vidu obezbeđivanja ogreva, hrane i odeće je aktivnost koja se sprovodi na teritoriji cele biskupije. Materijalnu pomoć pružamo u skladu sa našim mogućnostima, a pored materijalne pružamo i psihosocijalnu pomoć i podršku ljudima u potrebi”, objasnio je gospodin Halmai.

Caritas u Srbiji nastavlja sa ostvarivanjem svoje misije.