Tokom vanrednog stanja prouzrokovanog pandemijom koronavirusa (COVID_19), u skladu sa preporukama nadležnih organa, svi kapaciteti Caritasa „Sv. Anastazija” iz Sremske Mitrovice usmereni su na službe pružanja pomoći i nege u kući, uključujući i palijativnu negu. Caritasovo osoblje imalo je dozvolu za kretanje i tokom policijskog časa, kako bi korisnici uvek blagovremeno mogli da dobiju potrebnu pomoć. Tokom vanrednog stanja mitrovački Caritas je zabeležio bezmalo 1100 kućnih poseta.

Izuzetno značajnu ulogu u pružanju pomoći i podrške korisnicma, odigralo je 14 volontera koji su sve vreme bili aktivno uključeni u rad Caritasa. Naime, kako bi zaposleni i sertifikovane negovateljice za stare bile u potpunosti posvećene nezi korisnika koji su „vezani za postelju”, teško pokretnih i hronično bolesnih korisnika, volonteri su pružali pomoć ostalim korisnicima. Volonteri su starim i nemoćnim korisnicima odlazili u nabavke, podizali penzije, donosili gotove obroke i obavljali sve poslove koji podrazumevaju napuštanje doma. Takođe, zajedno sa zaposlenima, volonteri su uzeli učežće i u izradi zaštitnih pamčnih maski za Odeljenje dijalize i nefrologije Opšte bolnice Sremska Mitrovica. Tom prilikom, ovom odeljenju je uručeno 350 pamučnih maski.

   

Tokom kriznog perioda, mitrovački Caritas je, u skladu sa svojim mogućnostima, pružao i materijalnu pomoć najugorežnijim sugrađanima. Podeljeno je 75 paketa sa osnovnim životnim namirnicama i sredstvima za održavanje higijene, a najugroženiji su dobili i tople obroke.

Uspostavljena je saradnja i sa lokalnim udruženjima osoba sa invaliditetom (Udruženje Daun, Udruženje MNRO, Društvo za pomoć osobama sa dečjom i cerebralnom paralizom  i Udruženje bubrežnih invalida) te se pomoć puža i najugroženijim članovima ovih organizacija.