U ponedeljak, 20.05.2019. godine u dvorani Evropa Beogradske Nadbiskupije, održan je susret predsednika Caritasa Srbije, mons. Stanislava Hočevara, ureda Caritasa Srbije i  direktora dijecezanskih Caritasa.

Na početku susreta, mons. Stanislav Hočevar je pozdravio sve prisutne, a zatim započeo susret zajedničkom molitvom, Tokom susreta razgovaralo se o dinamici rada dijecezanskih Caritasa, kao i o planovima, izazovima i problematikama u Caritasu.

Jedna od tema susreta je bila i organizacija Nacionalnog susreta volontera, koji se ove godine održava 01.06.2019. godine u Ruskom Krsturu, u Marijanskom svetištu Vodica. Organizatori ovogodišnjeg nacionalnog susreta su Caritas Srbije i Caritas Apostolskog Egzarhata, čiji su predstavnici na ovom susretu izložili program susreta i obavestili sve prisutne o samom toku organizacije.

Pored Nacionalnog susreta volontera, razgovaralo se i o dijecezanskim susretima volontera. Caritas Zrenjaninske biskupije i Caritas Subotičke biskupije su već održali svoje susreta,  tako da su sve prisutne izvestili o ovim događajima. Direktori Caritasa Srem i Caritasa Beogradske Nadbiskupije izneli su svoje planove o organizaciji ovih susreta u svojim dijecezama.