Održan susret direktora Caritasa

2018-11-14T15:15:16+00:0014.11.2018.|Vesti|

U sredu 14.11.2018. godine u dvorni Evropa Beogradske Nadbiskupije, održan je susret direktora Caritasa, kom su prisustvovali predsednik Caritasa Srbije mons. Stanislav Hočevar, direktor Caritasa Srbije vlč. Ivica Damjanović, nacionalni koordinator Darko Tot i direktori biskupijskih Caritasa u Srbiji. Na početku susreta sve prisutne pozdravio je direktor Caritasa Srbije, a zatim je predsednik mons. Stanislav Hočevar, koji se osvrnuo na događaje povodom obeležavanja 100 godina od završetka Velikog rata u proteklim danima. Obeležavanje ove godišnjice bilo je propraćeno porukama mira i ljubavi, a mons. Hočevar naglasio je da je ljubav ta koja gleda unapred i da ona označava Caritas i rad u njemu. Mons. Stanislav Hočevar takođe je skrenuo pažnju i na Nedelju Caritasa i Svetski dan siromašnih, koje će biti obeleženi naredne nedelje, odnosno 18.11.2018. i poručio svim prisutnima da je jedinstvo u veri ono što treba da nas povezuje.

Nakon uvodne reči i pozdrava tema sastanka bila je novi strateški plan Caritasa Srbije i njegova implementacija u narednih 5 godina, kao i planovi, izazovi i problematike u Caritasu na svim nivoima. U okviru ove teme razgovaralo se i o Nacionalnom susretu volontera sledeće godine, koji bi ovaj put trebalo da se organizuje u Apostolskom Egzarhatu. Vlč. Ivica Damjanović istakao je da je u toku protekle godine ostvaren napredak u razvoju župnih Caritasa i da se i u narednom periodu nastavlja sa razvojem i jačanjem Caritasove mreže u Srbiji.

Na temu Nedelje Caritasa i Svetskog dana siromašnih prisutnima je predstavljen program i materijali koje je Caritas Srbije pripremio ove godine, sa posebnim naglaskom na medijskoj promociji Caritasa u Srbiji.

U završnom delu susreta, predstavnik Caritasa Italije za Srbiju i BIH, Daniele Bombardi održao je predavanje na temu Upravno veće i njegova uloga, uz prezentaciju primera upravnog veća Caritasa Italije i upravnog veća Caritasa Bosne i Hercegovine.