U okviru Caritasovog projekta Smanjivanje rizika od elementarnih nepogoda, 16. oktobra u Đurđevu počelo je sa realizacijom konkretnih aktivnosti čišćenja, produbljivanja i kopanja novih kanala za odvođenje atmosferskih voda na nekoliko najugroženijih lokacija u naseljenom mestu. Na tim lokacijama se posle veće količine padavina voda zadržava i ulice su bile neprohodne za saobraćaj. Uporedo sa tim đaci viših razreda Osnovne škole “Jovan Jovanović Zmaj” iz Đurđeva čistili su postojeće kanale pored puta, od nabacanog smeća koje je uzrokovalo začepljenje cevi za odvođenje vode. Policijska stanica iz Žablja se takođe uključila u ovu aktivnost i obezbeđivala mesta gde su đaci čistili, kao i ulice gde su se kopali kanali. Opremu i materijal za rad kao i odvođenje sakupljenog smeća obezbedilo je Javno komunalno preduzeće “Čistoća” iz Žablja, koji su se takođe ukljućili u ovu akciju. Narednih dana aktivnosti na čišćenju, produbljivanju i kopanju novih kanala za odvođenje atmosferskih voda nastaviće se i u Čurugu i Žablju na nekoliko najugroženijih lokacija u naseljenim mestima. Ukupno će biti iskopano oko 250 metara novih kanala za odvođenje atmosferskih padavina. Opština Žabalj obezbedila je svu potrebnu dokumentaciju da se na tim mestima mogu izvoditi radovi.