U glavnom gradu Gruzije, Tbilisiju, od 3. do 5. maja održan je susret/radionica projektnog tima ABC EUAV (Accompanying and Building Capacities in European Union Aid Volunteers – Podrška i građenje kapaciteta za volontersku inicijativu Evropske Unije). Pored predstavnika Caritasa Evrope koji je bio organizator ovog događaja, učestvovali su i predstavnici nacionalnih Caritasa Gruzije, Jermenije, Rumunije, Austrije, Bosne i Hercegovine i Srbije.

 

Cilj susreta/radionice bio je analiza dosadašnjeg toka projekta, postignutih rezultata, izazova i prepreka sa kojima se tim suočavao,  kao i planiranje budućih aktivnosti na polju razvoja volonterizma, pre svega u oblasti smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa (DRR). Takođe, cilj radionice je i razmena iskustava i podizanje nivoa saradnje unutar Caritasove mreže.

Tokom posete, učesnici su imali priliku da se upoznaju i sa ulogom volontera u radu Caritasa Gruzije, pre svega u dnevnom centru za stara lica i centru za prikupljanje i distribuciju polovne garderobe.