Studijska poseta Srbiji u okviru projekta SOCIETIES

Od 11. do 13. marta u okviru regionalnog EU projekta SOCIETIES organizovana je studijska poseta koja je imala za cilj razmenu iskustava i primera dobre prakse u oblasti socijalne inkluzije između organizacija civilnog društva (OCD) koje učestvuju u projektu. Predstavnici 15 OCD iz Albanije, BiH, Crne Gore i Kosova, zajedno sa predstavnicima nacionalnih kancelarija Caritasa i ekspertima iz Italije i Bugarske imali su priliku da se upoznaju sa radom organizacija koje učestvuju u projektu u Srbiji, kao i sa problemima sa kojima se ove organizacije suočavaju.

Organizovana je poseta udruženjima Naša kuća iz Beograda, Evo ruka iz Zemuna, Plava ptica iz Kule i ZaJedno iz Subotice. Pored toga, direktor Caritasa Subotica je pozdravio učesnike i ukratko predstavio sve njihove socijalne programe, kao i socijalno preduzeće – servis za popravku bicikala, koji vodi ova biskupijska kancelarija. Tokom poslednjeg dana studijske posete u Beogradu, učesnici su se upoznali sa radom još dvoje podgrantista iz Srbije, udruženja Čep za hendikep iz Zrenjanina i Lužnicke rukotvorine iz Babušnice, koji su predstavili svoje inicijative. Caritas Srbije pozvao je i organizaciju Herc iz Beograda da podeli svoja iskustva u vođenju udruženja za podršku osobama sa neurozom i istovremeno iskustvo upravljanja mrežom za promociju mentalnog zdravlja – NaUM koja okuplja 12 korisničkih udruženja.

Projekat SOCIETIES, koji finansira Evropska Unija, nastoji da pomogne udruženjima civilnog društva u osnaživanju njihovih kapaciteta i da im pruži finansijsku podršku za sprovođenje lokalnih inicijativa koje će doprineti boljem socijalnom uključivanju osoba sa invaliditetom i mentalnim smetnjama u Jugoistočnoj Evropi. U okviru aktivnosti podgrantiranja, 25 organizacija iz regiona nagrađeno je grantovima za pokretanje inovativnih usluga socijalne zaštite ili socijalnih preduzeća koji će omogućiti bolju socijalnu inkluziju pomenutih ciljnih grupa. S druge strane, ključni element planiranog programa izgradnje kapaciteta su studijske posete zemljama članicama Evropske unije. S istom idejom su organizovane studijske posete Bugarskoj 2016. i Italiji 2018. godine.