Održan trening „Odnosi sa javnošću“

U okviru regionalnog projekta SOCIETIES koji finansira Evropska unija, Udruženje Naša kuća i Caritas Srbije organizovali su trening Odnosi sa javnošću, koji je održan 21. i 22. novembra.

Ovaj trening je deo programa izgradnje kapaciteta organizacija civilnog društva u procesima socijalne inkluzije i razvoja dijaloga sa institucijama i održan je sa ciljem da osnaži organizacije po pitanju upotrebe medija, vođenja komunikacije i odnosa s javnošću, kako bi lakše postizale svoje socijalne ciljeve. Tokom treninga učesnici su imali priliku da razgovaraju o strukturi komunikacijske strategije, da analiziraju postojeću komunikaciju svojih organizacija, da govore o ciljevima i ciljnim grupama, kao i o kanalima komunikacije.

U okviru istog programa 12. i 13. decembra održaće se i trening o prikupljanju sredstava. Sve zainteresovane organizacije civilnog društva, koje se bave osobama sa mentalnim smetnjama ili koje okupljaju osobe sa invaliditetom, mogu da se prijave na mejl adresu marina.kostic@caritas.rs.

Projekat SOCIETIES ima za cilj da pomogne organizacijama civilnog društva u osnaživanju tehničkih veština, odnosno da doprinese socijalnom uključivanju osoba sa invaliditetom kroz primenu EU standarda u Jugoistočnoj Evropi. Projekat se sprovodi u pet zemalja jugoistočne Evrope, uz podršku stručnjaka iz Italije i Bugarske. U sprovođenju projekta uključeno je 16 partnerskih organizacija. Predviđeno trajanje projekta je 48 meseci, do kraja 2019. godine. Projekat je finansiran sredstvima Evropske Unije, u okviru programa podrške regionalnim i tematskim mrežama organizacija civilnog društva.