Razvoj župskih Caritasa

Konferencija o projektu “Pomoć školskoj deci” u Aleksincu

U utorak 14. oktobra 2014. u svečanoj sali Skupštine opštine Aleksinac održana je konferencija o projektu Caritasa Aleksinac “Pomoć školskoj deci”, koji se realizuje u sklopu programa Komensky fonda – zajedničkog fonda Caritasa i Erste fondacije. Ovaj fond nastao 2006. godine u cilju pomoći deci školskog uzrasta u centralnoj i…

“Caritas u srcu Crkve” Sastanci o razvoju župskih Caritasa

Svećenici Beogradske nadbiskupije, zajedno sa Beogradskim nadbiskupom Stanislavom Hočevarom, susreli su se u Šapcu 8. oktobra, kako bi razgovarali o razvoju župskih Caritasa. Njima se pridružio prečasni Matej Kobal, koji je uključen u regionalni projekat razvoja župskih Caritasa, a ujedno je i direktor Caritasa Koparske biskupije u Sloveniji, kao i…